Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Hậu Phác Thất Vật Thang (厚朴七物湯)

Tên Pinyin: Ḥu P̣ Qī Wù Tāng
Tên Tiếng Hoa: 厚朴七物湯

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Bụng hung đầy, ấn vào đau, phát sốt

Hậu phác 24g
Cam thảo 9g
Đại hoàng 9g
Đại táo 5 quả
Chỉ thực 9g
Quế chi 6g
Sinh khương 5 lát

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org