Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Lục Quân Tử Thang (六君子湯)

Tên Pinyin: Liù jūn zǐ tāng
Tên Tiếng Hoa: 六君子湯

Tác Giả: Trần Sư Văn

Chủ Trị:
Kiện tỳ, bổ khí, ḥa trung, hóa đờm, trị biếng ăn, đầy ứ vùng bao tử, lồng ngực, hoặc bụng trướng, nôn mửa, đại tiện lỏng, tiếng nói yếu, viêm khí quản mạn

Nhân sâm 8g
Bạch linh 8g
Bạch truật 8g
Bán hạ 8g
Trần b́ 8g
Cam thảo 4g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org