Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Đương Quy Tán

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Dưỡng huyết, an thai, trị lúc có thai huyết kém có nhiệt, thai động không yên, có tiền sử đẻ non

Đương quy 10g
Thược dược 10g
Xuyên khung 10g
Hoàng cầm 10g
Bạch truật 5g

Ghi Chú:
Tán bột uống mỗi lần dùng 1 th́a ḥa với nước ấm và 1 th́a rượu hoàng tửu uống.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org