Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Thực Tỳ Ẩm

Tác Giả: Nghiêm Dụng Ḥa

Chủ Trị:
Kiện tỳ trừ thấp, ôn hàn khí ở tỳ, trị thân thể, tứ chi phù thũng, nặng nề, nhất là từ vùng lưng trở xuống, biếng ăn, bụng đầy trướng, không khát

Bạch phục linh 10g
Bạch truật 10g
Mộc qua 10g
Mộc hương 10g
Đại phúc b́ 10g
Thảo đậu khấu 10g
Phụ tử chế 10g
Hắc khương 3 lát
Hậu phác 10g
Chích cam thảo 5g

Ghi Chú:
Các vị tán bột, mỗi lần dùng 8g thêm Sinh khương 3 lát, Đại táo 1 quả sắc uống.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org