Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Thanh Thử Ích Khí Thang (清暑益氣湯)

Tên Pinyin: Qīng Shǔ Ý Q́ Tāng
Tên Tiếng Hoa: 清暑益氣湯

Tác Giả: Lư Đông Viên

Chủ Trị:
Thanh thử nhiệt, bổ phế, sinh tân, hóa thấp, trị vào lúc trưởng hạ bị thấp nhiệt, tây chân bứt rứt, sốt, đầu đau, tự hăn, tiểu vàng đỏ, miệng khô

Hoàng kỳ 10g (mồ hôi ra ít giảm xuống c̣n 5g)
Thương truật 10g
Thăng ma 10g
Nhân sâm 5g
Trạch tả sao 5g
Thần khúc 5g
Quất b́ 5g
Bạch truật 5g
Mạch môn đông (bỏ lơi) 3g
Đương quy thân 3g
Chích cam thảo 3g
Thanh b́ 3g
Hoàng bá 3g
Cát căn 2g
Ngũ vị tử 9 hạt

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org