Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Sâm Tô Ẩm (参紫飲)

Tên Pinyin: Shēn sū yǐn
Tên Tiếng Hoa: 参紫飲

Tác Giả: Ḥa Tễ Cục Phương

Chủ Trị:
Các chứng nội thương, ngoại cảm, nóng sốt, nhức đầu, nôn ọe, ho, nhiều đàm, mắt hoa đầu váng, đại tiện lỏng, đă cho phát hăn và sốt không hạ.

Nhân sâm 6g
Tô diệp 6g
Cát căn 6g
Tiền hồ 6g
Bán hạ (chế gừng) 6g
Bạch linh 6g
Trần b́ 4g
Cam thảo 4g
Cát cánh 4g
Chỉ xác 4g
Mộc hương 4g

Ghi Chú:
Tán bột, mỗi lần dùng 8-12g ḥa với nước sắc 2 lát gừng và 3 quả Đại táo. Uống nóng.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org