Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Bạch Hổ Gia Nhn Sm Thang (白虎加人參湯)

Tên Pinyin: Bi hǔ jiā rn cān tāng
Tên Tiếng Hoa: 白虎加人參湯

Tc Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Trng thử nhiệt ra mồ hi sợ lạnh v sốt km theo kht

Tri mẫu 12g
Sinh Thạch cao 20g (để ring trong ti vải)
Cam thảo 4g
Ngạnh mễ nửa bt
Nhn sm 6g

Ghi Ch:
Sắc nhỏ lửa, khi nước thuốc trở thnh cho l được, khoảng 30 pht.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org