Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Cam Thảo Tả Tm Thang (甘草瀉心湯)

Tên Pinyin: Gān cǎo xi xīn tāng
Tên Tiếng Hoa: 甘草瀉心湯

Tc Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Thấp nhiệt uẩn kết bn trong dẫn đến kh cơ ủng trệ v huyết nhục bị thối rữa gy vim lot vng hầu họng v vng nhị m

Cam thảo 12g
Hong cầm 9g
Nhn sm 9g
Can khương 9g
Hong lin 3g
Đại to 4 quả
Bn hạ 12g

Ghi Ch:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org