Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Pḥng Kỷ Hoàng Kỳ Thang (防己黃耆湯)

Tên Pinyin: Fáng jǐ huáng qí tāng
Tên Tiếng Hoa: 防己黃耆湯

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Ích khí, cố biểu, kiện tỳ, lợi thấp

Pḥng kỷ 8g
Hoàng kỳ 12g
Cam thảo ( sao) 4g
Bạch truật 12g
Sinh khương 3 lát
Đại táo 3 quả

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org