Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Trư Linh Thang (豬苓湯)

Tên Pinyin: Zhū líng tāng
Tên Tiếng Hoa: 豬苓湯

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Mạch Phù, phát nhiệt, khát muốn uống nước, tiểu tiện không lợi

Trư linh (bỏ vỏ) 8g
Bạch Phục linh 8g
A giao (sao phồng) 8g
Hoạt thạch 8g
Trạch tả 8g

Ghi Chú:
Sau khi sắc cho A giao vào ḥa tan uống.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org