Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Sài Hồ Sơ Can Tán (柴胡疏肝散)

Tên Pinyin: Chai Hu Shu Gan Sàn
Tên Tiếng Hoa: 柴胡疏肝散

Tác Giả: Trương Cảnh Nhạc

Chủ Trị:
Sơ can, giải uất, lư khí, ḥa vị, chỉ thống. Trị nộ khí thương can, bụng trên đầy trướng, vùng thượng vị đau, ợ hơi, ợ chua, dạ dày tá tràng loét, táo bón, rêu lưỡi trắng mỏng

Sài hồ 8g
Hương phụ 6g
Chích thảo 2g
Bạch thược 6g
Chỉ xác 6g
Trần b́ 8g
Xuyên khung 6g

Ghi Chú:
Tán bột, ngày uống 8g. Có thể sắc uống.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org