Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Giải Vị Thang

Tc Giả: Tiền Knh Hồ

Chủ Trị:
Giải nhiệt ở vị, sốt về chiều

Huyền sm 12g
Mạch mn 20g
Thạch cao 20g
Trc diệp 6g
Bạch Phục linh 8g
Cam thảo 20g

Ghi Ch:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org