Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Ma Hạnh Dĩ Cam Thang

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Phát tán phong thấp tại biểu, trị phong thấp, đau cả người, phát sốt, cứ sau trưa th́ bệnh nặng.

Ma hoàng 5g
Hạnh nhân 10 hạt
Ư dĩ 10g
Chích cam thảo 10g

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org