Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Hoàng Kỳ Quế Chi Ngũ Vật Thang (黃耆桂枝五物湯)

Tên Pinyin: Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang
Tên Tiếng Hoa: 黃耆桂枝五物湯

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Thông dương, hành tư trị huyết tư, mạch âm, dương đều vi, thốn khẩu, bộ Quan mạch Vi, trong bộ Xích mạch Tiểu, Khẩn, thân thể tê dại

Hoàng kỳ 9g
Thược dược 9g
Quế chi 9g
Sanh khương 5 lát
Đại táo 4 quả

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org