Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Bạch Truật Phụ Tử Thang (白术附子汤)

Tên Pinyin: Bai zhu fu zi tang
Tên Tiếng Hoa: 白术附子汤

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Thương hàn 8, 9 ngày, phong, thấp chọi nhau, ḿnh mẩy nhức nhối khó chịu, không day trở được, không ói, không khát, mạch Phù, Hư mà Sác

Bạch truật 8g
Phụ tử 3g
Sinh khương 3 lát
Cam thảo 8g
Đại táo 6 quả (bổ ra)

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org