Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Thất Khí Thang 2 (七氣湯)

Tên Pinyin: Qi Qi Tang
Tên Tiếng Hoa: 七氣湯

Tác Giả: Tôn Tư Mạo

Chủ Trị:
Trị thất t́nh uất kết, ngực đầy, bụng đau, không muốn ăn uống

Bán hạ 6g
Nhân sâm 12g
Nhục quế 6g
Sinh khương 7 lát
Chích cam thảo 4g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org