Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tam Nhân Thang

Tác Giả: Ngô Cúc Thông

Chủ Trị:
Tuyên phế, hóa đàm, thanh lợi thấp nhiệt

Hạnh nhân 8g
Ư dĩ nhân 12g
Bạch đậu khấu 6g
Bán hạ chế 8g
Thông thảo 6g
Hoạt thạch 12g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org