Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tang Cc Ẩm (桑菊飲)

Tên Pinyin: Sāng j yǐn
Tên Tiếng Hoa: 桑菊飲

Tc Giả: Ng Cc Thng

Chủ Trị:
Sơ phong, thanh nhiệt, tuyn phế, chỉ khi. Trị vim đường h hấp, cảm cm, vim phế quản thuộc chứng phong nhiệt.

Tang diệp 8g
Cc hoa 3g
Hạnh nhn 6g
Lin kiều 5g
Ct cnh 6g
L căn 6g
Bạc h 3g
Cam thảo 3g

Ghi Ch:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org