Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tiểu Kiến Trung Thang (小建中湯)

Tên Tiếng Hoa: 小建中湯

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Kiện tỳ vị, ḥa trung khí, giải biểu, bụng đau, mộng mất tinh, tứ chi nhức buốt, tay chân phiền nhiệt, họng khô, miệng ráo, hư lao

Quế chi 9g
Đại táo 4 quả
Bạch thược 18g
Sinh khương 9g
Mạch nha 10g
Chích cam thảo 3g

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org