Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Chu Sa An Thần Hoàn (朱砂安神丸)

Tên Pinyin: Zhū shā ān shén wán
Tên Tiếng Hoa: 朱砂安神丸

Tác Giả: Lư Đông Viên

Chủ Trị:
Dưỡng tâm, an thần trị mất ngủ nặng

Hoàng liên 18g
Chu sa 15g
Sinh địa 8g
Qui thân 8g
Chích thảo 16g

Ghi Chú:
Tán bột làm hoàn dùng Chu sa bọc ngoài. Uống mỗi lần 8g

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org