Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Thất Khí Thang (七氣湯)

Tên Pinyin: Qi Qi Tang
Tên Tiếng Hoa: 七氣湯

Tác Giả: Tôn Tư Mạo

Chủ Trị:
Trị thất t́nh uất kết, ăn vào th́ đầy ở ngực, biếng ăn, ngũ tạng không điều ḥa, khí suy yếu

Thục địa 8g
Xuyên tiêu 12g
Bạch thược 4g
Bán hạ 4g
Chỉ thực 4g
Hậu phác 4g
Hoàng cầm 4g
Ngô thù du 20g
Thiên hoa phấn 4g
Can khương 4g
Cam thảo 4g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org