Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Thanh Dương Bổ Khí Thang

Tác Giả: Lư Thời Trân

Chủ Trị:
Thanh nhiệt, trừ thấp, ích khí, thăng dương. Trị thấp nhiệt, nội uẩn, tỳ khí hư yếu, 2 chân tê nặng, phù, nói yếu không có sức.

Đương quy 8g
Hoàng bá 12g
Hoàng kỳ 12g
Ngũ vị tử 6g
Sài hồ 12g
Thăng ma 24g
Thương truật 16g
Trần b́ 6g
Tri mẫu 8g
Cảo bản 8g
Cam thảo 8g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org