Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Ngô Thù Du Thang

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Ôn vị, tán hàn, giáng nghịch, chỉ ẩu, trị nôn mửa, nôn khan, nôn ra đờm răi, nước chua, bụng đầy, tay chân lạnh

Ngô thù du 15g
Nhân sâm 12g
Sinh khương 4 lát
Đại táo 4 quả

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org