Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Thận Chước Thang

Tc Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Trị thận bị cảm nhiễm bệnh do hn thấp xm nhập, mnh mẩy nặng nề, từ ngang lưng trở xuống lạnh đau, lưng nặng

Can khương 16g
Bạch phục linh 16g
Cam thảo 8g
Bạch truật 8g

Ghi Ch:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org