Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Ôn Đởm Thang

Tác Giả: Thiên Kim Phương

Chủ Trị:
Thanh đởm ḥa vị, tiêu đàm, chỉ ẩu, trị đàm hỏa uất ở bên trong, khó ngủ, kinh sợ, miệng đắng, chảy nước miếng

Bán hạ chế 6g
Chỉ thực 6g
Bạch phục linh 12g
Trần b́ 6g
Trúc nhự 8g
Trích cam thảo 4g
Đại táo 2 quả

Ghi Chú:
Thêm gừng tươi 3 lát sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org