Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Đương Quy Tứ Nghịch Thang (當歸四逆湯)

Tên Pinyin: Dāng guī ś ń tāng
Tên Tiếng Hoa: 當歸四逆湯

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Thông kinh mạch, tán hàn, dưỡng huyết, trị tay chân quyết lạnh, dương khí hư yếu, nhiễm hàn tà, lưỡi tái, rêu trắng, mạch trầm tế

Đương quy 9g
Bạch thược 9g
Quế chi 9g
Tế tân 6g
Chích cam thảo 6g
Đại táo 5 quả
Mộc thông 6g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org