Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Bạch Phụ Ẩm

Tác Giả: Vương Khẳng Đường

Chủ Trị:
Trị phong đàm nội trở, can phong khắc tỳ, ăn vào nôn ra

Bạch phụ tử 8g
Bán hạ 8g
Bạch cương tằm 8g
Đinh hương 8g
Nam mộc hương 8g
Thiên ma 8g
Thiên nam tinh 8g
Toàn yết 8g
Trần b́ 8g
Xuyên ô 8g

Ghi Chú:
Tán bột mỗi lần dùng 4-8g ḥa với nước ấm uống.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org