Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Ha Can Tiễn

Tc Giả: Trương Cảnh Nhạc

Chủ Trị:
L kh, giải uất, tiết nhiệt, ha vị. Trị can kh uất kết sinh nhiệt

Bạch thược 8g
Thanh b 8g
Trần b 8g
Đơn b 6g
Chi tử 8g
Bối mẫu 8g
Trạch tả 6g

Ghi Ch:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org