Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Ôn Bào Thang

Tác Giả: Phó Thanh Chủ

Chủ Trị:
Ôn bổ thận khí, trị thận dương bất túc, tử cung hàn lănh không thể thụ thai

Ba kích 40g
Bạch truật 40g
Bổ cốt chỉ 8g
Đỗ trọng 2g
Sơn dược 12g
Khiếm thực 12g
Nhân sâm 12g
Nhục quế 8g
Phụ tử 2g
Thỏ ty tử 12g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org