Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Khu Phong Chỉ Dưỡng Thang

Tc Giả: Đỗ Hoi Đường

Chủ Trị:
Khu phong, chỉ dưỡng, thanh nhiệt, ha thấp, trị ẩn chẩn, mề đay, dị ứng

Bạch tiễn b 30g
Phng phong 10g
Thuyền thoi 6g
Kinh giới 10g
Địa phu tử 30g
Đương quy 10g
Ngũ vị tử 10g
mai 10g
Sinh địa 10g
X sng tử 16g
Cam thảo 6g

Ghi Ch:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org