Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

A Giao Ẩm

Tác Giả: Vương Khẳng Đường

Chủ Trị:
Trị tiểu thường xuyên, tiểu không tự chủ

A giao 120g
Lộc nhung 40g
Mẫu lệ 40g
Tang phiêu tiêu 40g

Ghi Chú:
Tán bột, uống lần 10g ḥa với nước ấm, ngày 2 lần

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org