Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Khoan Cách Lợi Phủ Thang

Tác Giả: Lư Văn Lượng

Chủ Trị:
Sơ can giải uất, tiêu trệ ḥa vị, trị túi mật viêm mạn tính, can khí uất kết phạm vị

Sài hồ 10g
Bạch thược 18g
Binh lang 12g
Chỉ xác 12g
Hậu phác 10g
Mộc hương 6g
Ô tặc cốt 10g
Sơn tra 30g
Thiến thảo 12g
Thương truật 12g
Trần b́ 12g
Xuyên tâm liên 4g
Cam thảo 4g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org