Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Bán Hạ Thiên Ma Bạch Truật Thang

Tác Giả: Lư Đông Viên

Chủ Trị:
Mắt hoa, đầu váng, nhức đầu, hóa đàm, khu phong, lợm giọng buồn nôn, ḿnh nặng

Bán hạ 12g
Mạch nha 12g
Trần b́ 12g
Bạch truật 8g
Thần khúc 8g
Thiên ma 8g
Thương truật 4g
Nhân sâm 4g
Hoàng kỳ 4g
Bạch phục linh 4g
Trạch tả 4g
Hoàng bá 1g
Can khương 1g

Ghi Chú:
Tán bột, mỗi lần uống 2g ḥa với nước ấm.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org