Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Sài Hồ Nga Truật Thang

Tác Giả: Lư Văn Lượng

Chủ Trị:
Sơ can, lư khí, hành ứ, tiêu đản, trị khí trệ, huyết ứ, viêm đường mật mạn

Sài hồ 12g
Nga truật 12g
Bạch thược 12g
Thanh b́ 10g
Thái tử sâm 30g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org