Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Phụ Tử Lư Trung (附子理中汤)

Tên Pinyin: Fù zǐ lǐ zhōng
Tên Tiếng Hoa: 附子理中汤

Tác Giả: Cục Phương

Chủ Trị:
Tỳ dương hư, mệt mỏi, mất ngon miệng, sợ lạnh, sợ gió, thích nóng, thích uống nóng, đau thượng vị khi gặp lạnh, tay chân nặng, phù, lạnh, hô hấp ngắn, bụng lạnh, viêm dạ dày

Nhân sâm 4g
Phụ tử chế 4g
Bạch truật 4g
Can khương 4g
Chích cam thảo 4g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org