Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Ôn Thận Thang

Tác Giả: Lư Đông Viên

Chủ Trị:
Kiện tỳ, ôn thận

Bạch linh 4g
Bạch truật 4g
Ma hoàng 3g
Pḥng phong 6g
Hoàng bá 4g
Sài hồ 3g
Thăng ma 4g
Thương truật 6g
Trạch tả 8g
Trư linh 4g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org