Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Ôn Vệ Thang

Tác Giả: Vương Khẳng Đường

Chủ Trị:
Ôn vệ khí, trị vệ khí suy yếu, hay bị cảm

Hoàng bá 2g
Hoàng liên 2g
Đương quy 2g
Hoàng kỳ 2g
Trần b́ 2g
Nhân sâm 2g
Khương hoạt 2g
Mộc hương 1,5g
Pḥng phong 2g
Sài hồ 2g
Thanh b́ 2g
Thăng ma 2g
Thương truật 2g
Trạch tả 2g
Tri mẫu 2g
Chích cam thảo 2g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org