Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Ôn Trung Ích Khí Thang

Tác Giả: Lê Hữu Trác

Chủ Trị:
Trị tỳ vị suy yếu, bụng đầy chướng, ăn không tiêu

Nhân sâm 6g
Nhục quế 3g
Bạch truật 6g
Sinh khương 3 lát
Hoàng kỳ 12g
Mộc hương 3g
Pḥng phong 5g
Phục linh 9g
Đương quy thân 9g
Sơn tra 3g
Xuyên khung 6g
Đại táo 3 quả

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org