Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Giao Ngải Thang

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Bổ huyết, chỉ thống, chỉ huyết, an thai, trị có thai mà bị xuất huyết, rong kinh

A giao 8g
Ngải diệp 12g
Xuyên khung 8g
Cam thảo 8g
Bạch thược 16g
Thục địa 16g
Đương quy 12g

Ghi Chú:
Sắc uống, ḥa thêm 1 th́a ăn cơm rượu hoàng tửu vào bát thuốc, uống ấm.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org