Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Thống Tàng Phương

Tác Giả: Lê Hữu Trác

Chủ Trị:
Trị chân âm suy yếu, huyết của hậu thiên bị hư, hư hỏa bốc lên gây bứt rứt, vật vă, tự đổ mồ hôi, suốt đêm không ngủ, khó ngủ, hơi thở ngắn, biếng ăn

A giao 4g
Đăng tâm 4g
Đan sâm 4g
Bạch thược 12g
Đương quy 20g
Liên nhục 12g
Mẫu đơn b́ 4g
Ngũ vị tử 15 hạt
Nhân sâm 6g
Phục thần 6g
Quy giao 10g
Thục địa 12g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org