Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tứ Quân Tử Thang (四君子湯)

Tên Pinyin: Ś jūn zǐ tāng
Tên Tiếng Hoa: 四君子湯

Tác Giả: Trần Sư Văn

Chủ Trị:
Kiện tỳ vị, ích khí, ḥa trung, khí hư bất túc, mệt mỏi ră rời, mặt vàng người gầy, ăn uống giảm sút, đại tiện lỏng

Nhân sâm 10g
Bạch linh 10g
Bạch truật 10g
Chích cam thảo 4g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org