Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Thanh Thận Dũ Phong Thang

Tác Giả: Cố Thế Trừng

Chủ Trị:
Trị chứng lệ phong (phong cùi, hủi)

Hoàng bá 8g
Khổ sâm 4g
Khương hoạt 4g
Khương truật 8g
Kim ngân hoa 16g
Bạch chỉ 4g
Bạch tiễn b́ 4g
Chỉ xác 4g
Độc hoạt 4g
Đương quy 4g
Hà thủ ô 4g
Kinh giới 4g
Ô dược 8g
Pḥng phong 4g
Sinh địa 4g
Thạch xương bồ 8g
Thuyền thoái 4g
Uy linh tiên 4g
Xuyên khung 4g
Xuyên sơn giáp 8g
Cam thảo 4g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org