Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Kỷ Cc Địa Hong Hon (杞菊地黄丸)

Tên Pinyin: Qǐ j d hung wn
Tên Tiếng Hoa: 杞菊地黄丸

Tc Giả: Đổng Ty Vin

Chủ Trị:
Tư thận m, dưỡng can. Trị thận suy, đầu vng, mắt hoa, thị lực giảm, huyết p cao

Cu kỷ tử 10g
Cc hoa 10g
Thục địa 24g
Sơn dược 12g
Sơn th du 12g
Đơn b 9g
Bạch phục linh 9g
Trạch tả 9g

Ghi Ch:
Tn bột, lm hon, ngy uống 8 - 16g. Nếu muốn sắc uống th giảm cn lượng mỗi vị xuống 10 lần. Bi ny l bi Lục vị địa hong hon gia Cu kỷ tử, cc hoa.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org