Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Hắc Sơn X (Zaocys Dhumnades) 烏梢蛇

Vị thuốc: Hắc Sơn X
Tn Latin: Zaocys Dhumnades
Tn Pinyin: Wushaoshe
Tn tiếng Hoa: 烏梢蛇

Tính vị: Vị ngọt, mặn, tnh bnh
Quy kinh: Vo kinh can, tỳ

Dược năng: Tn phong thấp, khu phong

Liều Dng: 3 - 9g

Chủ trị:
C cng dược tnh với Bạch hoa x nhưng yếu hơn

King kỵ:
m suy nội nhiệt khng dng

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org