Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Toán bàn tử (Herba Glochidii Puberi) 算盘子

Vị thuốc: Toán bàn tử
Tên khác: Ḅn bọt
Tên Latin: Herba Glochidii Puberi
Tên Pinyin: Suanpanzi
Tên tiếng Hoa: 算盘子

Tính vị: Vị ngọt tính mát
Quy kinh: Vào kinh thận, bàng quang

Dược năng: Thông lâm, lợi tiểu, lợi thủy

Liều Dùng: 10 - 20g

Chủ trị:
Chủ trị các chứng phù thũng do suy dinh dưỡng, phù do tâm suy, có tác dụng lợi tiểu rơ rệt

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org