Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Long No (Borneolum) 冰片

Vị thuốc: Long No
Tn Latin: Borneolum
Tn Pinyin: Bingpian
Tn tiếng Hoa: 冰片

Tính vị: Vị cay, đắng, tnh n
Quy kinh: Vo kinh phế, tm v can

Dược năng: Thuốc hưng phấn, st trng.

Liều Dng: 2 - 4g

Chủ trị:
Trừ nhọt, trị sang lở, trừ hn thấp, đau nhức.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org