Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tiểu Mạch (Semen Tritici) 小麦

Vị thuốc: Tiểu Mạch
Tên khác: Lúa ḿ hạt chắc (bỏ vào nước ch́m)
Tên Latin: Semen Tritici
Tên Pinyin: Xiaomai
Tên tiếng Hoa: 小麦

Tính vị: Vị ngọt tính mát
Quy kinh: Vào kinh tâm

Hoạt chất: Starch, proteins, carbohydrates, lipids, fiber, enzymes, vitamins

Dược năng: Dưỡng tâm, an thần

Liều Dùng: 10 - 30g

Chủ trị:
Bồi bổ tâm, mạch, định thần chí, chủ trị các chứng về thần kinh, cuồng

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org