Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Đăng Tâm Thảo (Medulla Junci Effusi) 灯心草

Vị thuốc: Đăng Tâm Thảo
Tên khác: Cây bấc đèn, đăng tâm
Tên Latin: Medulla Junci Effusi
Tên Pinyin: Dengxincao
Tên tiếng Hoa: 灯心草
Xuất xứ: Khai Bảo bản thảo

Tính vị: Vị ngọt, nhạt, tính hơi hàn
Quy kinh: Vào kinh tâm, phế và tiểu trường

Hoạt chất: Có Araban và Xylan. Hoạt chất chưa có tài liệu nghiên cứu.

Dược năng: Giáng tâm hỏa, thanh phế nhiệt, thông lâm, lợi tiểu, táo thấp

Liều Dùng: 1 - 5g

Chủ trị:
- Trị các chứng nhiệt lâm, thủy thũng, tâm phiền thất miên (mất ngủ), trẻ em khóc đêm, đau họng (hầu tư).

- Tuyên khí tán: Cam thảo tiêu, Mộc thông, Chi tử, Đông qú tử đều 10g, Hoạt thạch 15g, Đăng tâm 3g, sắc nước uống trị tiểu khó đau.

- Đăng tâm thảo 2g sắc với nước uống thay nước chè là thuốc lợi tiểu, chữa phù và mất ngủ

- Đăng tâm thảo 10g, Xa tiền thảo, Phượng vĩ thảo đều 30g, dùng nước cháo sắc uống. Trị nhiệt lâm.

- Đăng tâm thảo 10g, Mộc thông đều 6g, Xa tiền tử, Biển súc, Hoàng bá đều 10g, Hoạt thạch 10g sắc uống. Trị tiểu đỏ.

Kiêng kỵ:
Âm thịnh dương suy không nên dùng

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org