Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

X Xng Tử (Fructus Cnidii) 蛇床子

Vị thuốc: X Xng Tử
Tn Latin: Fructus Cnidii
Tn Pinyin: Shechuangzi
Tn tiếng Hoa: 蛇床子

Tính vị: Vị cay, đắng, tnh n
Quy kinh: Vo kinh thận ,tam tieu

Hoạt chất: Tinh dầu 1,3%, Oston, chất dầu 92,6%

Dược năng: Trng dương, n Thận, trừ phong, to thấp, st trng

Liều Dng: 3 - 9g uống, 15 - 30g dng ngoi

Chủ trị:
- Trị liệt dương, m hộ ngứa, vim, lở

- Thận dương suy biểu hiện bất lực v v sinh dng X xng tử với Ngũ vị tử, Thỏ ti tử.

- Nhiễm Trichomonas m đạo dng nước sắc X xng tử rửa.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org