Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tử Hoa Địa Đinh (Herba Violae) 紫花地丁

Vị thuốc: Tử Hoa Địa Đinh
Tn Latin: Herba Violae
Tn Pinyin: Zihuadiding
Tn tiếng Hoa: 紫花地丁

Tính vị: Vị hăng, đắng, tnh hn
Quy kinh: Vo kinh tm, can

Hoạt chất: Cerotic acid

Dược năng: Ging hỏa, thanh nhiệt độc

Liều Dng: 9 - 15g

Chủ trị:
- Trị cc chứng sưng đau, nhọt độc, vim họng, vim tai dng với Diệp cc hoa, Kim ngn hoa

- Dng l tươi, v nt đắp vo cc chỗ sưng đau, nhất l ở vng đầu v vai

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org